Søk & Skriv-seminar med skrivesentertema i Oslo

Nasjonalt seminar 2014: Søk & Skriv i praksis og som undervisingsressurs i skrivesentre i høyere utdanning

søk & skriv

Tid: Onsdag 4. juni, kl. 10.00 – 16.30

Sted: Auditorium 1, Realfagsbiblioteket på Blindern, UiO.

Påmelding: Innen 20. mai (med muligheter for utvidelse for sakprosabloggens kjære lesere…). Påmeldingsskjema finnes her

Program:

10.00 – 11.00
Velkommen v/Bente Rachel Andreassen (Universitetsbiblioteket i Oslo)

Thomas Harboe (Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet)
Hvordan samarbejder centeret med undervisere og studerende på samfundsvidenskab? Og i hvilken grad bliver bibliotek draget ind i dette samarbejde?

11.00 – 11.15
Kaffepause

11.15 – 13.00
Djuddah A.J. Leijen
 (Centre for Academic Writing and Communication Tartu, Estonia)
How can we establish a good cooperation between academic writing centers, libraries and academic staff?

Birger Solheim (Forum for Akademisk skriving, Universitetet i Bergen)
En mulig bruk av Søk & Skriv som underlag for undervising i et mulig skrivesenter for det humanistiske fakultet ved UiB. Hvilke forventinger og forvirringer et tenkt senter kan skape.

13.00 – 14.00
Lunsj

14.00 – 15.15
Ingerid Straume
 (Universitetsbiblioteket i Oslo).
Skrivesenter ved UiO: ideer og modeller

Eli Heldaas Seland (Norges Handelshøyskole biblioteket)
Ressurssiden “Søk & Skriv i undervisning”.

15.15 – 15.30
Kaffepause

15.30-16.30
Marthe Amundsen
 (Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskaplige fakultet)
Akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter ved det Utdanningsvitenskapelige  fakultet.

Maria Carme Torras i Calvo (Høgskolen i Bergen biblioteket)
Oppsummering av dagen og vegen videre.

Diskutér på facebook