Pakningsvedlegg – uegnet for pasienter!

Julie Froms masteroppgave (også omtalt i Aftenposten 19. april 2014) omhandler pakningsvedlegget til p-pillen Loette 28. Hun har analysert pakningsvedlegget, intervjuet fastleger og førstegangsbrukere av medikamentet og foretatt en grundig undersøkelse av rammene rundt pakningsvedlegget: Hvordan blir en slik tekst til?

Julie Hille From (Foto: Privat)
Julie Hille From
(Foto: Privat)

Malen for pakningsvedlegget er utformet av EU. Derfra går teksten gjennom en rekke prosesser og avsendere før den havner i hendene på pasienten. From har ønsket å utforske hva konsekvensene for forståelsen hos en ikke-profesjonell blir av en sterk profesjonspreget tekst.

– Jeg har sett på teksten både i et tekst- og innholdsperspektiv og et samfunnsperspektiv, ettersom begge perspektivene i høy grad påvirker forståelsen, forteller From til Sakprosabloggen.no

– Pasientperspektivet er særlig viktig når vi vet at 350.000 nordmenn ikke forstår sin egen helseinformasjon på generelt grunnlag mens 57.000 nordmenn tatt feil medisin eller medisindose på grunn av dårlig lesbarhet. Helse- og omsorgsdepartementet har fastslått at kostnadene ved feil legemiddelbruk er 5-10 milliarder kroner årlig, og at 5-10 prosent av alle akuttinnleggelser ved medisinske avdelinger på sykehus skyldes feil legemiddelbruk.

Det medisinske pakningsvedlegg kan sies å være en sjanger for seg. Her ligger det mange utfordringer hva gjelder forståelse, og jeg har ønsket å, lag for lag avdekke hvordan en slik tekst blir utformet, og på hvilke premisser. Dette har jeg undersøkt gjennom pasient- og legeintervjuer samt ved bruk av relevante teorier innenfor mitt fagfelt.

Jeg har ønsket å bidra med noe samfunnsnyttig, og funnet at pasientforståelse er et undervurdert tema politisk, økonomisk og sosialt.

Diskutér på facebook