Kva granskar sakprosaforskarane?

Eva Maagerø om sosialsemiotikk, SFL, multimodal tekstkompetanse, Normprosjektet, lærebokhistorie og Nicaragua.

Eva Maagerø (Foto: www.hive.no)
Eva Maagerø
(Foto: www.hive.no)

 

Hva holder jeg på med for tiden? Jeg holder alltid på med sosialsemiotikk og systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) på en eller annen måte. Og akkurat nå står jeg på farta for å reise til San Diego sammen med Elise Seip Tønnessen for å intervjue Jay Lemke om hans bidrag til sosialsemiotikk og SFL. Intervjuet skal inngå i en bok med fem intervjuer av viktige bidragsytere til sosialsemiotikk og SFL i generasjonen etter Michael A. K. Halliday. Boka blir utgitt på Routledge forlag i London til neste år, og vi som står bak boka, er Thomas Hestbæk Andersen og Morten Boeriis fra Syddansk universitet i Odense og Elise Seip Tønnessen og jeg. Vi har allerede intervjuet Gunther Kress, Jim R. Martin, Christian Matthiessen og Theo van Leeuwen.

Vi prøver å intervjue hver og en om både sosialsemiotikk og SFL generelt, om deres egne bidrag og om utfordringene framover. Det blir også et avslutningskapittel som Thomas, Morten, Elise og jeg skal skrive i sommer der vi skal forsøke å samle trådene fra intervjuene. Intervjuene blir filmet, og hvert intervju er på ca. tre timer. Det er et privilegium, synes jeg, å få diskutere det en er mest opptatt av i verden faglig sett med så flinke folk med så mange arbeider bak seg og så spennende tanker om veien videre. Forlaget skal også legge ut utdrag av filmene på sin hjemmeside, og da er det godt å ha med Morten Boeriis i teamet. Han er tidligere filmfotograf.

Bok om multimodal tekstkompetanse

Jeg har også akkurat avsluttet en bok om multimodal tekstkompetanse sammen med Elise Seip Tønnessen. Boka kommer i løpet av året på Portal forlag i Kristiansand. Elise og jeg har arbeidet med multimodale tekster i mange år, og nå ønsket vi å samle noe av det vi har arbeidet med, i en bok primært for studenter. Kanskje noen kollegaer og lærere i skolen har lyst til å lese boka også. Vi presenterer noen dristige tanker om blant annet estetikk og multimodalitet i boka som vi håper kan dra i gang noen diskusjoner.

Normprosjektet

Jim R. Martin har sagt at han synes det er «too much clause semantics floating around». Det synes ikke jeg. Det vil alltid være interessant å utforske stadig nye tekster også på mikronivå. Derfor er jeg glad for at jeg får delta i Normprosjektet og nettopp arbeide med elevtekster på setningsnivået. Sammen med kollegaene mine her på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Henriette Siljan og Aslaug Veum, analyserer jeg for tiden ca. 90 beskrivende og overbevisende tekster skrevet av elever på 6. trinn. Tekstene er hentet fra Normprosjektets intensivutvalg, og vi studerer blant annet setningstyper, grammatisk kompleksitet, transitivitetssystemet (den ideasjonelle metafunksjonen) og ordnivået i tekstene.

Lærebokhistorie

Jeg vil også nevne lærebokhistoria som jeg er med og skriver. Dette er et stort arbeid her ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har bakgrunn i den sterke tradisjonen i læremiddelforskning som har vært drevet her i mange år. Arbeidet ledes av Dagrun Skjelbred, og jeg er en av medforfatterne sammen med Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken. Vi studerer og skriver om lærebøker for grunnskolen fra 1700-tallet og fram til i dag. Arbeidet skal publiseres i en stor bok, kanskje 7-800 sider, på Universitetsforlaget. Vi har kommet ganske langt og er i ferd med å avslutte kapitlene om lærebøker i fagene fram til vår egen tid. Men så skal vi skrive en del tverrgående kapitler, og så har vi selvsagt skrevet altfor mye alle fire. Derfor tar det nok litt tid før vi er helt i mål.

Nicaragua

Helt til sist vil jeg nevne samarbeidet jeg har med mine to svært dyktige studenter fra Nicaragua, phd-studenten Israel Zelaya og masterstudenten Nahúm Torrez. De har åpnet et ny tekstverden for meg, og i samarbeid med dem har jeg og er jeg i ferd med å publisere tekster jeg aldri trodde jeg skulle arbeide med. Israel er ekspert på murmalerier (som det er svært mange av i Nicaragua) som kulturelle og folkeopplysende tekster. Jeg hadde et brukbart analyseverktøy, og sammen har vi ut fra dette skrevet artikkelen «Veggmaleri som multimodal tekst» i boka Thomas Hestbæk Andersen og Morten Boeriis (red.): Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvinninger. Odense: Syddansk universitetsforlag (2012). Vi planlegger også en artikkel om materialet i literacy-kampanjen i Nicaragua i 1980. Nahúm er ekspert på digitale fortellinger og skriver masteroppgave der han bruker nicaraguanske myter som materiale i arbeid med digitale fortellinger med studenter. Han og jeg har begynt et samarbeid om framstillingen av urbefolkningen i noen utvalgte myter fra Nicaragua. Her blir Roland Barthes en viktig kilde for oss.

 

Diskutér på facebook