Ny sakprosa-hovedartikkel på snl.no

Så er endelig en ny sakprosa-hovedartikkel på plass på snl.no. Som så mange signerte sakprosaartikler har denne snl-artikkelen flere forfattere enn hva signaturen forteller. I tillegg til sakprosaprofessor Johan Tønnesson, har redaktør Kjell-Olav Hovde i høy grad bidratt her, blant annet som bilderedaktør. Dere er alle hjertelig velkomne til å kritisere og dermed bidra til å forbedre artikkelen, enten dere går inn på leksikonsida og mener noe, eller det skjer via diskusjon på FB. Les den nye artikkelen her: http://snl.no/sakprosa

 

Johan Tønnesson (Foto: uio.no)
Johan Tønnesson
(Foto: uio.no)
Kjell-Olav Hovde (Foto: uio.no)
  Kjell-Olav Hovde
(Foto: uio.no)

 

Diskutér på facebook