Julegave til sakprosainteresserte: Om Dag Solstads, studentenes og juristenes sakprosa

Solstad-Dag (1)sakprosa.no kan du nå lese tre rykende ferske  vitenskapelige artikler.

Hva gjør Dag Solstad (foto: Tom Sandberg) i sin sakprosa? Kristian Wedberg (Universitetet i Bergen) undersøker den utskjelte klassikeren ”Om meddelelsens problem” (1997) og sammenfatter slik: «Ved siden av å proklamere antiliberale synspunkter tjener Solstads meddelelse til å gi diegese (fortelling) en mimetisk funksjon: Han viser ved demonstrasjon litteraturens potensiale som virkelighetstilgang. Dette gir en indikasjon på den moderne intellektuelle forfatters politiske misjon: Ikke å engasjere seg direkte i politiske kampsaker, men å demonstrere litterær bevissthet i alle mediale situasjoner og dermed utvide litteraturens område.»

Hvilken rolle spiller avtaledokumentene i firmaenes daglige virksomhet? For å finne ut av dette er det langt fra tilstrekkelig å granske disse tekstene – fra utkast til ferdig avtale. Slike tekster inngår i et komplisert sosialt samspill, og Mona Blåsjö (Stockholms universitet) demonstrerer i artikkelen ”Att skriva avtal är att förutse problem” hvordan ”Mediert diskursanalyse” kan anvendes for å få innsikt i dette samspillet – og dermed også forstå en både aktuell og eldgammel sakprosasjanger.

På universiteter og høgskoler skal vi løse to tilsynelatende motsatte oppgaver: Vi skal undervise studentene i den akademiske skrivingens ganske særegne sjangere samtidig som vi skal forberede dem til det moderne arbeidslivets mangfoldige og omskriftende krav til skriftlig kommunikasjon. Hans Strand (Stockholms universitet) argumenterer i sin artikkel «Vetenskaplighet och anställningsbarhet – Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras» for at disse oppgavene kan forenes.

Alle artikler i Sakprosa går gjennom til dels omfattende fagfellevurdering og redigering. Sakprosa.no takker sine forfattere og deres fagfeller for iherdig innsats i 2013.

Diskutér på facebook