Retorikkseminar mandag 18. november: «Politikk 6.0? Om de sosiale medienes politiske retorikk»

Bilde

(Foto: Ellen Reiss)

At de sosiale mediene er blitt viktige arenaer for politisk debatt, vet vi. Ingen partileder med respekt for seg selv og sine velgere kan lenger holde seg unna Facebook og Twitter, og særlig for unge deltakere i demokratiet er disse mediene arenaer for kampanjer og heftig engasjement. Men hva kjennetegner den politiske retorikken i disse mediene?

Eirik Vatnøy studerer dette temaet i sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Han skrev en teksthistorisk masteroppgave ved Universitet i Oslo om de første partiprogrammene i Høyre og Arbeiderpartiet, og har siden blant annet utgitt studien Valg 09 om fjernsynets valgdekning.

Sted: Seminarrom 14, P. A. Munchs hus, Blindern

Tid: 12.15-13.30

Retorikkseminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Arr.: Forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Diskutér på facebook