Retorikkseminar 14. oktober: Saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap

Neste mandag, altså 14. oktober, er det endelig duket for høstens første retorikkseminar. Førstemann ut er Ragnvald Kalleberg som skal snakke om saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap fra et sosiologisk perspektiv.

Ragnvald Kalleberg (Foto: Universitetet i Oslo)
Ragnvald Kalleberg (Foto: Universitetet i Oslo)

Med utgangspunkt i egne arbeider om universiteters kulturelle og demokratiske forpliktelser, vil Kalleberg i foredraget sitt drøfte noen kulturelle og politiske utfordringer som konstitusjonelle demokratier står overfor, hvor nettopp det å skulle stimulere til kvalitet i meningsdannelsen i sivilsamfunnets forskjellige offentligheter, står sentralt. Kalleberg vil ta utgangspunkt i en talehandlingsteoretisk forståelse av sosiologi som disiplin, og knytte dette an til innsikter fra tolkings- og saklighetslæren til Arne Næss, samt nyere skandinavisk retorikkforskning. Les mer om foredraget her.

Sted: Seminarrom 11, P. A. Munchs hus, Blindern

Tid: 12.15-13.30

Retorikkseminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Arr.: Forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Diskutér på facebook