FrProsa

Ib Thomsen

Som første tekst å legge under lupen under høstens sakprosaundervisning ved UiO valgte vi  stortingsrepresentant Ib Thomsens leserinnlegg «Hakk i plata» fra hans hjemkommune Nittedals lokalavis Varingen (21.8.). Ganske samvittighetsfullt gikk vi gjennom tekstens retoriske strategier (mye patos, dobbel etos), dens innebygde språkhandlinger (mye direktiv), metaforbruk (”hakk i plata/samme låta om igjen”) sjangersamspill (leserbrev med innslag av politisk tale av den gamle sorten) og mye mer.

Vi er selvsagt partipolitisk uavhengige i undervisningen på Blindern, og tilstrebet en tilsvarende nøytral omgang med teksten. Men underveis fikk vi øye på noe spennende: Forfatteren skal korrigere LOs visstnok gjentatte påstander om at FrP vil rasere arbeidslivet. Dette tilbakevises gjennom en rekke gode programpunkter om blant annet eldre arbeidstakeres og pensjonisters forhold. Så langt ser det ut at tekstens ”modelleser” (Umberto Ecos uttrykk for en ”leser” i teksten som står modell for en adekvat lesning) er et villfarent LO-medlem. Men så kommer det: FrP vil ikke minst ha et mer fleksibelt arbeidsliv og minske LOs innflytelse. Da svitsjer plutselig modelleseren over til å være en person som i utgangspunktet er fiendtlig innstilt til LO. Les selv, og se om den språklig-retoriske strategien kan anses som vellykket.

Bildet: Ib Thomsen (FrP)

Diskutér på facebook

Én kommentar til “FrProsa

  1. Bra forelesning! Kom også til å tenke på tittelen til Thomsen – Hakk i plata – som komisk nok gjenspeiler hans eget innlegg. Mon om ikke Thomsen har blitt offer for sin egen penns Pygmalioneffekt?

Kommentarfeltet er inaktivt, bli med i diskusjonen på facebooksiden!