Skoleelevers 17. mai-retorikk

Professor i sakprosaforskning Johan Tønnesson og førsteamanuensis i pedagogikk Kirsten Sivesind har med retorikken som verktøy, forsket på skoleelevers 17. mai-taler. De har gjennom studien, blant annet, funnet en tydelig endring i slike taler etter 2011. I den første 17. mai-feiringen etter terroraksjonene 22. juli 2011, ga nemlig skolelevenes taler et betydelig sterkere uttrykk for viktigheten av å feire grunnlovsdagen, sammenlignet med talene fra året før.

Les mer om dette, og andre interessante funn i denne aktuelle studien, i rapporten Analyse av tretti 17. maitaler holdt av elever i Norge i 2011 og 2012, og i Klassekampens artikkel «Talene forandrer seg» (16.05.13).

Med dét ønsker vi på Sakprosabloggen alle en fin 17. mai!

Diskutér på facebook