Retorikkseminar 13. mai 2013: Kraften i talen om kvinners stemmerett

De norske talerne som tok ordet om kvinners stemmerett i tiårene før det énstemmige stortingsvedtaket i 1913 måtte – enten de ville det eller ikke – forholde seg til én stor bekymring: Ville både kvinneligheten og samfunnet gå i oppløsning dersom kvinnene kom med i politikken? Her hadde begger parter solide tenkere å støtte seg til. Hvordan forholdt talerne seg retorisk til denne bekymringen? Og har disse talene noen politisk og retorisk relevans i dag?

Berit von der Lippe er professor i retorikk ved Handelshøyskolen BI og har gjennom flere år deltatt aktiv i internasjonal faglig debatt om retorikk og kjønn. Hun har også deltatt aktivt i norsk offentlighet, blant annet med bøker og artikler. I juni slipper hun sammen med Johan L. Tønnesson boka Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten (Vidarforlaget).

Johan L. Tønnesson vil gi en supplerende kommentar til innlegget.

Tid: Mandag 13.5.2013 kl 1415-1530
Sted: Seminarrom 11 P.A. Munchs hus, Blindern

Åpent for alle interesserte!

Arr.: Forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Diskutér på facebook