29. april: Når loven støter sammen med språket

29. april 2013 er det klart for nytt Lovlig uklart-seminar. Hvorfor er lovtekster så vanskelige å forstå? Hvilke (språk-)regler gjelder for utformingen av lovtekster? Må det være motsetning mellom lovspråk og klarspråk?

Hans Petter Graver, dekan ved Juridisk fakultet ved UiO, innleder. Seniorrådgiver i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og leder av delprosjektet «Lovspråk i staten», Sissel C. Motzfeldt, kommenterer.

Tid: Kl. 14.00-15.45
Sted: Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo
Servering: Frukt, te og kaffe
Påmelding: Send din påmelding til klar-juss@nulljus.uio.no.

Seminaret er gratis, og påmeldingen er etter «førstemann til mølla»-prinsippet, med siste frist  25. april.

Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO arrangerer i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en seminarrekke om forholdet mellom klarspråk og juss: Lovlig uklart. Seminarrekken består av fem arrangementer – to høsten 2012 og tre våren 2013. Seminarrekken er støttet av prosjektet «Klart språk i staten».

Diskutér på facebook