«Hvilken makt har egentlig en metafor i vitenskapelig tekst eller annen sakprosa?»

Den finlandssvenske forfatteren og litteraturforskeren Merete Mazzarella har reflektert rundt dette spørsmålet i innlegget «Metaforens makt» i Hufvudstadsbladet 10.03.2013.

Hun peker her på hvordan en metafors intenderte mening ofte kan blekne til fordel for nye fortolkninger av den, og at slike nye fortolkninger ofte kan skape en langt trangere forståelsesramme enn den som det språklige bildet i utgangspunktet var ment å skulle frembringe. Dette altså som et resultat av metaforens uungåelige spredning til nye og utvidede kontekster. «Men bilder tenderar att leva sitt eget liv», sier Mazzarella. Hvor ligger da metaforens egentlige makt?

Diskutér på facebook