Norsksensorer: Mellomtitler ser så stygt ut!

Hvor langt har norsk skole kommet med sitt  «sakprosaløft» innen norskfaget? Vi ville gjerne tro at svaret er «riktig langt!», men i innlegget Sensur til Stryk (Aftenposten 22. februar 2013) av norsklærerne Ida Welhaven Heiberg og  Tommy Moum leser vi at sakprosakompetansen hos de ærverdige norsksensorene kan stå noe tilbake å ønske.  Sensorene  slår f. eks. hardt ned på mellomtitler:

Mange sensorer trekker for det med begrunnelsen at «det ser jo så stygt ut».

Vi slutter oss til artikkelforfatternes nådeløse kommentar:

At elevene ser mellomtitler i nesten all sakprosa de forholder seg til, er en ting. At mellomtitler gjør at teksten kommuniserer bedre, og brukes av profesjonelle sakprosaskribenter, er en annen.

Diskutér på facebook