Kunnskap til salgs! – Retorikkseminar mandag 11. februar

Foto: Nasjonalbiblioteket

Mandag 11. februar kl. 14.15 i P.A. Munchs hus på Blindern er det klart for årets første retorikkseminar! Siv Frøydis Berg fra Nasjonalbiblioteket vil på dette seminaret gi oss teksthistorisk og litteratursosiologisk innsikt i leksikonsjangeren, og i invitasjonen står det:

Kunnskap kan være noe abstrakt og uhåndgripelig, men det er også noe som finnes i håndfast form – for eksempel i et leksikon. I et leksikon blir kunnskap til en vare og ting, noe som kan selges, kjøpes, settes i bokhylla til pynt, eller slås opp i ved kjøkkenbordet og andre steder. Allerede Diderot og d’Alemberts franske Encyclopédie var en stor salgssuksess, og suksessen har slett ikke vært mindre for de store norske leksikonprosjektene noen hundre år senere. Faktisk er det få, om noen, steder det har blitt solgt flere leksika per innbygger enn i Norge. Men leksikon selger ikke seg selv. Intens markedsføring, distribusjon, overtalende leksikonselgere og ikke minst fengende slagord har også vært avgjørende for sjangerens popularitet, og for at A-magasinet i april 1978 kunne hevde at «nordmenn har én verdensrekord som det ikke ser ut at noen kan true: Verdensrekorden i å lese leksikon!».

Med et teksthistorisk og litteratursosiologisk perspektiv på leksikonprosjekter som Achehougs Konversasjonsleksikon, Gyldendals Store og PaxLeksikon – og med mange morsomme, kuriøse eksempler – vil idéhistoriker Siv Frøydis Berg gi oss ny innsikt i hvordan både kommersielle og ideologiske krefter har vært med på å forme norsk leksikon- og dermed sakprosahistorie.

Siv Frøydis Berg har en doktorgrad fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, og jobber nå som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun var kurator for leksikonutstilingen «All verdens kunnskap» (finnes fortsatt på nett: http://www.nb.no/utstillinger/leksikon) og medredaktør på boken All verdens kunnskap. Leksikon gjennom 2000 år (Press 2012).

 

 

Diskutér på facebook