Når loven støter sammen med språket: OBS: ARRANGEMENTET ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID

hgraverMotzfeldt

Seminar i Litteraturhuset i Oslo 22.januar kl 1400-1530:

Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk?

Lover styres av en særegen lovhet, som setter krav og begrensninger til den språklige utformingen av dem. Men hvordan påvirker dette vår mulighet til å forstå lovtekster, og er det noen motsetninger mellom klarspråk og lovspråk? Hvor langt kan man bevege seg bort fra de kravene og begrensningene lovheten stiller før lovteksten blir en ulov, og hvordan bør man forholde seg til leseren når man skriver lover?

Hans Petter Graver, dekan ved Juridisk fakultet ved UiO (bildet), innleder. Seniorrådgiver i Difi og leder av delprosjektet «Lovspråk i staten», Sissel C. Motzfeldt (bildet), kommenterer.

Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO arrangerer i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en seminarrekke om forholdet mellom klarspråk og juss: Lovlig uklart. Seminarrekken består av fem arrangementer – to høsten 2012 og tre våren 2013. Seminarrekken er støttet av prosjektet «Klart språk i staten».

Lovlig uklart tirsdag 22. januar:

Når loven støter sammen med språket

Når: Klokken 14.00-15.45
Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo
Servering: Frukt, te og kaffe
Påmelding: Send påmeldingen din til klar-juss@nulljus.uio.no innen 21. januar.

Seminaret er gratis, og påmeldingen er etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Diskutér på facebook