Småsaker om sakprosa i media

Den siste uken er det blitt publisert tre små, sakprosa-relevante saker i aviser og på nett, som kanskje kan være av interesse for sakprosabloggens lesere:

  • I Klassekampen 4. desember kritiserer Eskil Skjeldal forlagsredaktør Aslak Nore for å være lite konstruktiv i debatten som fulgte etter Dag Herbjørnsruds anmeldelse av Aage Borchgrevinks sakprosabok «En norsk tragedie», som Nore selv var redaktør for. Skjeldal anklager Nore for å hemme «den saklige debatten som alltid bør følge ambisiøse og velskrevne sakprosabøker som dette», og han peker på at en slik debatt også handler om det faglige grunnlaget for sakprosakritikk.
  • I et kort debattinnlegg i Aftenposten 6. desember, argumenterer høgskolelærer ved Markedshøyskolen Agnar Kaarbø for at studenter ved høyskoler og universiteter ikke bare må lære å skrive akademisk, men at de også må få ferdigheter i å skrive funksjonell sakprosa i andre kontekster. – Når studentene kommer ut i arbeidslivet er det ikke akademiske tekster som skal skrives, men tekster som skal kommunisere med brukere av ulike offentlige tjenester, eller som er «meint for ei politisk/administrativ kvern». I innlegget roser Kaarbø prosjektet «Klart språk i staten», mens høyskolene og universitetene får kritikk: «Staten får kjeft for språket, men freistar gjere noko med det. Kva gjer utdanningsinstitusjonane?»
  • Til sist kan vi også tipse om en liten sak på Osloby.no, som tar for seg interessante forskjeller når det gjelder hvilke sakprosabøker som blir utlånt ved biblioteker Øst og Vest i Oslo. Artikkelen er basert på Prosa-redaktør Per Olav Solbergs spalte om bibliotekenes sakprosa-utlån rundt omkring i landet.

Diskutér på facebook