Retorikkseminar: Demokratisk medborgerskap i skolen

Mandag 3. desember er det tid for høstsemesterets siste retorikkseminar. Tema for seminaret er «demokratisk medborgerskap i skolen», og med utgangspunkt i nyere skoleforskning og forskning innen feltet «Rhetorical citizenship», vil Janicke Heldal Stray og Kjell Lars Berge innlede. Berge og Stray har begge vært redaktører for en bok med samme tittel om samme tema, utgitt på Fagbokforlaget tidligere i år. Spørsmålet de forsøker å gi svar på – i boken og på seminaret – er hvordan demokratisk medborgerskap kan innføres og gjennomføres i norsk skole.

Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!

Janicke Heldal Stray er førstelektor  i pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og har demokratipedagogikk som arbeidsfelt. Faglige interesser er demokrati, demokratisk medborgerskap, internasjonalisering, globalisering, kunnskapsosiologi, menneskerettigheter og utjevningsproblematikk.

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap med et variert faglig forfatterskap innen bl.a. retorikk, teksthistorie og skriveforskning. En av hovedlinjene i hans forskning er skolens tekstkulturer generelt og skriveopplæring spesielt.

Tid: mandag 3. desember kl. 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus, Blindern

Diskutér på facebook