Retorikkseminar: Demokratiet trenger retorisk argumentasjon!

Mandag 19. november kommer Christian Kock fra København Universitet til retorikkseminaret. Kock er professor i retorikk, og i tillegg til å ha vært en av hoveddrivkreftene i oppbyggingen av det store retorikkfaglige miljøet i København, har han publisert flere viktige arbeider blant annet innen nyretorisk argumentasjonsteori. I de senere årene har Kock arbeidet mye med offentlig debatt og politisk kommunikasjon, og med utgangspukt i sin normative argumentasjonsteori har han levert skarpe analyser av den danske politiske debatten, senest i boka De svarer ikke (2011).

Sammen med Lisa Villadsen leder han prosjektet «Retorisk medborgerskab«, et prosjekt som har som overordnet mål å «udforske medborgerskab som et retorisk-kommunikativt fænomen – især med henblik på de spørgsmål som idealet om demokratisk debat og dennes mangeartede manifestationer rejser«.

På retorikkseminaret på mandag vil Kock snakke nettopp om offentlig debatt og retorisk argumentasjon, og om hvorfor demokratiet trenger at vi diskuterer med hverandre – selv om vi ikke kan regne med å komme til enighet.

Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!

Tid: Mandag 19. november kl. 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus, Blindern.

Diskutér på facebook