Ny bok: Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode

I oktober i fjor arrangerte sakprosaprofessor Anders Johansen seminaret Kunnskapens språk, på Infomedia ved Universitetet i Bergen. Seminaret handlet om skriving som forskningsverktøy, og fagfolk fra flere felt bidrog med sine perspektiver på skrivekunst og kunnskapsproduksjon. Nå har mange av disse bidragene blitt samlet i antologien Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode, med Anders Johansen som redaktør.

Les mer om boken på nettsidene til Spartacus forlag.

Diskutér på facebook