Fra lovtekst til Facebook – første seminar i seminarserie om klarspråk og juss

Sammen med Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO har NFF tatt initiativ til en ny seminarserie om klarspråk og juss, med til sammen fem seminarer. To av seminarene arrangeres nå i høst, mens de siste tre avholdes våren 2013.

Første seminar ut har fått tittelen Fra lovtekst til Facebook og temaet for seminaret er lovteksters transformasjoner til andre sjangre:

Hva skjer med språket i loven når det flytter seg til andre tekster? Er det en motsetning mellom klart språk og god juss? Hvilke utfordringer står man overfor når man skal skrive et lovspråk alle kan forstå, og hvordan kan man best løse problemene som oppstår når man skriver tekster basert på eksisterende lover?

Professor Alf Petter Høgberg (juss) innleder, postdoktor Jan Grue (retorikk og sosiologi) kommenterer.

Tid: mandag 29. oktober kl. 14.00-15.30

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram.

Påmelding: Send påmeldingen til klar-juss@nulljus.uio.no innen 22. oktober. 

Seminaret er gratis, påmeldingen er etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Det vil bli servert kaffe, te og frukt.

Neste seminar i serien arrangeres 26. november, mer informasjon om dette kommer senere.

Diskutér på facebook