Retorikkseminar: Retorikk og ytringsfrihet

Mandag 15. oktober er det atter en gang tid for retorikkseminar, og denne gangen kommer Trygve Svensson, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Svensson har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet og som PR-rådgiver i Geelmuyden.Kiese. I Bergen er han tilknyttet prosjektet Ludvig Holbergs Skrifter.

Invitasjonen til mandagens retorikkseminar lyder:

Spørsmål om ytringsfrihet og ytringsansvar har vært en del av retorikken siden den oppstod som fag og alternativ til borgerkrig i Syracus på begynnelsen av 400-tallet f.Kr. – Hvordan skal vi egentlig diskutere uenighet? Hvordan kan konflikt løses med ord og ikke våpen?

I våre dager finnes det mange eksempler på ytringer som har ført til voldsomme opptøyer, som filmen The innocence of Muslims og Muhammedkarikaturene. – Kan retorikken hjelpe oss å forstå hvordan ytringer kan føre til sinne og vold, eller hvordan man kan unngå dette? Med utgangspunkt i retorikkvitenskapen kan vi argumentere for ytringsfrihetens ukrenkelighet, men også for det store ansvaret som følger med den. Den moderne debatten om ytringer, frihet og ansvar har dessuten dyp gjenklang i opplysningstiden og i vår kanskje fremste nordiske representant for den; Ludvig Holberg.

I sitt seminarinnlegg om retorikk og ytringsfrihet vil Trygve Svensson trekke fram innsikter fra både retorikkvitenskapen og Holberg. Satiren og toleransen er viktige arvestykker fra opplysningstiden. Ifølge Svensson er det på tide å minne om begge.

Tid: Mandag 15. oktober kl. 12.15-13.30
Sted: Seminarrom 2, PAM

Vel møtt!

Diskutér på facebook