Retorikkseminar med Per Linell!

Forskergruppa for tekst og retorikk har den glede å invitere til ekstraordinært retorikkseminar fredag 28. september, med Per Linell fra Linköpings universitet som innleder. Linell er en av de mest innflytelsesrike forskerne innen samtaleforskning og Bakthin-inspiriert dialogisme i dag. I boka Samtalskulturer (2011) utvikler han en egen analysemodell for det han kaller «kommunikative virksomhetstyper», og med utgangspunkt i en konkret virksomhetstype, politiavhør i kriminalsaker, vil han på retorikkseminaret presentere grunnleggende trekk ved denne teorien og hvordan den kan brukes i praksis.

Seminaret er åpent for alle – vel møtt!

(NB! Merk tidspunktet!)

Tid: fredag 28. september kl 10.15-11.45

Sted: Seminarrom 10, PAM

Diskutér på facebook