Retorikkseminar: Pågående intervjustil i partilederutspørringene

Mandag 29. september er det klart for høstens første retorikkseminar. Jan Svennevig, Sonia Arisland og Anna Solvoll Rognmo vil snakke om intervjustil i partilederutspørringer. I invitasjonen skriver de:

Er journalistene venstrevridde når de intervjuer partilederne våre i utspørringsprogrammene i valgkampen? Og blir Fremskrittspartiet behandlet dårlige enn de andre partiene, slik de selv hevder? Er det forskjell på NRKs og TV2s journalister i pågåenhet? Disse spørsmålene vil vi besvare i dette innlegget, hvor vi presenterer en kvantitativ undersøkelse av spørsmålene og responsene som intervjuerne produserte i utspørringsprogrammene under valgkampen i 2005 og 2009. Vi beskriver tre typer pågående spørsmålsstilling, nemlig styrende, argumenterende og kritiske spørsmål, og viser i hvilken grad de ble benyttet overfor de ulike partilederne.

Tid: Mandag 3. september kl 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 6, P.A Munchs hus

Diskutér på facebook