Disputas: Olga Djordjilovic

Torsdag 14. juni  forsvarer Olga Djordjilovic sin avhandling Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction. Djordjilovic har gjort mikroanalyser av interaksjon i bedriftsmøter, og i avhandlingen argumenterer hun for at møteinteraksjon er både arbeid og relasjonshåndtering. Det metodologiske rammeverket er samtaleanalyse.

Les mer om avhandlingen og disputasen på ILNs nettsider.

Tid  og sted for prøveforelesning: onsdag 13. juni kl. 16.15, auditorium 5, Eilert Sundts hus (Blindern).

Tid og sted for disputas: torsdag 14. juni kl. 09.15, Ragnar Frisch auditorium, Ullevål kino.

Diskutér på facebook