Retorikkseminar: Det retoriske i Grunnloven av 1814

Til semesterets siste retorikkseminar, kommer professor Karen Gammelgaard (ILOS) for å snakke om det pågående internasjonale forskningsprosjektet Textualizing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014.

Gammelgaard vil blant annet diskutere disse spørsmålene:

Hvordan begripe Grunnloven som tekst innen ulike disipliner?

Hva er Grunnlovens sjangermessige, stilistiske og (språk-) pragmatiske særtrekk?

Hvordan forholder Grunnloven av 1814 seg til andre konstitusjoner – og til senere versjoner?

Hvilken ny innsikt i forholdet mellom tekst og kontekst kan studiet av Grunnloven gi?

Tid: Mandag 4. juni kl. 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 4, P.A. Munchs hus.

Vel møtt!

Diskutér på facebook