Ekstra retorikkseminar: Anders Sigrell om metonymier og argumentasjonsanalyse

Mandag 14. mai er vi så heldige å få Anders Sigrell fra Lunds Universitet til retorikkseminaret. Han vil snakke om metonymier som redskap i argumentasjonsanalyse, og om foredraget skriver han:

Metaforerna är det skrivet hyllmetrar om. Om metonymierna finns förvånansvärt lite skrivet. Från antiken och framåt har metonymidiskussionen fokuserat det språkliga material som metonymier konstrueras av. Att det inte som hos metaforen handlar om likhet utan om någon typ av relation, t.ex. närhet i tid och rum: «Vita huset har beslutat intensifiera ansträngningarna i Afghanistan». En mer pragmatisk syn på metonymierna visar att informationsfokus i typfallet ligger någon annanstans än att göra mottagaren uppmärksam på namnbytet: «Kreml förnekar all inblandning i Georgien». Detta kan utnyttjas försåtligt, varför metonymibegreppet kan vara användbart i en argumentationsanalys.

 

Tid: Mandag 14. mai kl 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 1, P.A. Munchs hus, Blindern

Seminaret er åpent for alle!

Diskutér på facebook