Retorikkseminar: Autoritet og strategi som praksis i et ledelsesmøte

Mandag 26. mars er det klart for nytt retorikkseminar, og denne mandagen vil Olga Djordjilovic snakke om autoritet og strategi som praksis i ledelsesmøter. I invitasjonen til seminaret står det:

I store bedrifter utformer ledelsen strategier som har konsekvenser for tusenvis av ansatte. Gennomføringsstipendiat Olga Djordjilovic vil presentere en kasusstudie fra avhandlingen sin for å belyse hvordan strategiske beslutninger oppstår gjennom samhandling i møter. Foredraget er særlig rettet mot to aspekter ved det aktuelle temaet: hvordan møtedeltakerne forhandler om sin autoritet i forbindelse med forslag om fremtidige handlinger, og hvordan de håndterer praktiske utfordringer.

 

Seminaret er åpent for alle interesserte!

Tid: mandag 26. mars kl. 1215-1330

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus, Blindern

Diskutér på facebook