Lanseringsseminar: Literacy practices in late modernity

16. mars lanseres antologien Literacy practices in late modernity. Mastering technological and cultural convergences, redigert av Svein Østerud, Barbara Gentikow og Egil G. Skogseth. På lanseringen vil professor Roger Säljö og førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, sammen med flere av forfatterne diskutere hvordan boken utfordrer den tradisjonelle forståelsen av læring og hvilken betydning et nytt syn på læring  kan ha for fremtidens skole.

Seminaret arrangeres av forskningssenteret InterMedia og forskergruppene CHANGE og TransAction ved Universitetet i Oslo. Mer informasjon om arrangementet finnes her.

Tid: Fredag 16. mars kl 13.00-15.00

Sted: Kjelleren på Litteraturhuset

Diskutér på facebook