Retorikkseminar med Jan Grue

På retorikkseminaret 27. februar kommer Jan Grue for å presentere sitt nye post doc.-prosjekt «Kronisk utmattelsessyndrom: Sykdomsprestisje og diskursive rammer».

Grue er knyttet til det tverrfaglige forskningsprosjektet Disease prestige and informal priority settings ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), og på seminaret vil han snakke om muligheter og utfordringer knyttet til det å forske på diagnosen kronisk utmattelsessyndrom i et diskursivt og tverrfaglig perspektiv.
 
Tid: Mandag 27. februar kl 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus
 
Vel møtt!

Diskutér på facebook