Ny utgave av «Hva er SAKPROSA»

Boken Hva er SAKPROSA, skrevet av sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson, er nå kommet i ny utgave. De viktigste forandringene fra forrige utgave er et nytt sluttkapittel, «Sakprosaens sak», i tillegg til en utvidet sakprosadefinisjon, hvor også muntlige tekster nå er innlemmet.

Les mer om boken på Universitetsforlagets nettsider.

Diskutér på facebook