Retorikkseminar: Neil James om klarspråk og forskning

Mandag 13. februar inviterer forskergruppa for tekst og retorikk til retorikkseminar om plain language, eller klarspråk, som det heter i Norge. Innleder er Neil James, en av grunnleggerne av australske Plain English foundation, og tittelen på mandagens seminar er Theorising from practice: the communication models for plain language.

Temaet for seminaret vil være forholdet mellom praktisk klarspråksarbeid og språk- og kommunikasjonsvitenskapelig teori, og James stiller blant annet spørsmål om hvordan praksis og teori kan og bør dra nytte av hverandre.

Les mer om seminaret her.
 
Tid: mandag 13. februar kl 13.15-14.30

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus, Blindern
 
Seminaret er åpent for alle – vel møtt!

Diskutér på facebook