Ruth Wodak til Oslo 19.1.! Jan Grue disputerer 19.-20.1.!

To viktige begivenheter står for døra til uka: Jan Grues prøveforelesning og disputas og Ruth Wodaks svært norgesaktuelle forelesning

A Politics of Fear – Analyzing populist rightwing rhetoric across Europe.

Wodak, som er én av Jan Grues to opponenter, etterfulgte Norman Fairclough i Lancaster da han pensjonerte seg, og er idag den helt sentrale skikkelsen innen Critical Discourse Analysis, et felt og en metodisk praksis som hun i høy grad har vært med å fornye.

Tid og sted for Wodaks forelesning er torsdag 19. januar kl 13.15-15.00, Auditorium 1, Sophus Bugges hus.

Jan Grue – retoriker, lingvist, journalist og skjønnlitterær forfatter – jeg regner med at han er et kjent navn for de fleste av sakprosabloggens besøkende. Nå er altså disputasen kommet, og den foregår over en avhandling om diskurser om funksjonshemming.

Skyldes funksjonshemning kroppen eller samfunnet?,

spørres det i disputasinvitasjonen.

Samtlige artikler i avhandlingen er allerede publisert i velrenommerte, internasjonale tidsskrifter. Den oppgitte tittelen for prøveforelesningen (torsdag 19.1. kl 1615-17) er «How does critical discourse analysis enhance the development of disability theory?»

Vennlig hilsen Johan

Diskutér på facebook