Konferanse: NORDISCO 2012

21.-23. november 2012 vil 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction bli arrangert ved Linköpings universitet. Formålet med konferansen er å samle nordiske og baltiske forskere og ph.d.-studenter som undersøker diskurs og interaksjon fra ulike teoretiske perspektiver. Fokuset vil være på organisering, strukturering og konstituering av tekst, diskurs og sosial samhandling.

For de som ønsker å bidra med innlegg på konferansen, er fristen for å sende inn sammendrag 15. mars 2012.

Ytterligere informasjon om konferansen finnes for øvrig her.

Diskutér på facebook