Årets siste retorikkseminar: Fredrik Engelstad om tekst og makt

12. desember er det klart for årets siste retorikkseminar. Da kommer sosiologiprofessor Fredrik Engelstad for å presentere sentrale poenger fra sin bok Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse, som kom ut på Universitetsforlaget i 2010.  Dette er en essaysamling hvor Engelstad gjennom sosiologiske analyser av blant annet skjønnlitteratur, undersøker hva makt er og kan være, både på et mer overordnet, samfunnsmessig plan, og mellom enkeltmennesker.

På seminaret vil Engelstad ta opp spørsmål som: Hva er forholdet mellom makt og kommunikasjon? Hvordan kommer makt til uttrykk i tekster? Kan tekster i seg selv hevdes å utøve makt, og hvilken type maktbegrep er det da vi opererer med?

Professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge vil kommentere.

Tid: mandag 12. desember kl 1215-1330

Sted: P.A.Munchs hus, seminarrom 454 (4. etg.)

Vel møtt!

Diskutér på facebook