Ny artikkel i tidsskriftet Sakprosa: Skrivingens vei mellom formløshet og form

I dag lanserer det elektroniske fagtidsskriftet Sakprosa et interessant og lesverdig essay av sosialantropolog Håkon Fyhn. I essayet undersøker og reflekterer Fyhn over sammenhengen mellom språk og erkjennelse – hvordan skriveferdighet og evnen til faglig forståelse er nært knyttet sammen.

Skriveerfaringene Fyhn tar utgangspunkt i er egne erfaringer fra arbeidet med doktoravhandlingen «Møte med tilstedeværelse», som han disputerte med ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tidligere i høst. Her stiller han spørsmålet om hva tilstedeværelse er, og om hvordan tilstedeværelse i dag blir skapt blant annet gjennom elektroniske medier. Hans innfallsvinkel til det hele er den østasiatiske kampkunsten aikido, hvor nettopp tilstedeværelse er et sentralt element. Gjennom aikidoens innsikter har Fyhn funnet en måte å snakke om tilstedeværelse på som er anvendelig også på andre områder.

Les Håkon Fyhns inspirerende essay her.

Diskutér på facebook