Retorikkseminar: Elev-ethos – att spela sig själv?

Mandag 21. november er det klart for semesterets nest siste retorikkseminar, med Cecilia Olsson Jers som innleder. Det overordnede temaet for seminaret er demokratisk medborgerskap, og skolens rolle knyttet til det å skape demokratiske medborgere.

Én måte skolen kan bidra til dette på, er å gi elevene mulighet til å bygge og etablere sterke, personlige ethos gjennom muntlige framføringer. Men fungerer framføringene slik i praksis? – Nei, mener Jers, som i sine studier av klasserommet som muntlig arena har funnet ut at elevpresentasjonene sjelden har den ethos-byggende funksjonen de kunne ha hatt: «Ofta skapas en situation där varken eleven själv, läraren eller klasskamraterna känner igen det ethos som etableras.»

På seminaret vil Jers diskutere forholdet mellom elevenes personlige ethos og det hun kaller elev-ethos, med utgangspunkt i resultatene fra sin doktoravhandling Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och skapa ethos .

Tid: Mandag 21. november kl 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 12, P.A. Munchs hus, Blindern

Vel møtt!

Diskutér på facebook