Seminar-påminnelse: Rhetorica femina?

Forskningsmiljøet Norsk sakprosa minner om dagsseminaret Rhetorica femina? 10. oktober, hvor Cheryl Glenn, professor i engelsk og Women’s Studies fra Penn State’s University, er en av hovedinnlederne. Temaet for seminaret er kvinner og menns retoriske praksis i debatter knyttet til innføring av kvinnelig stemmerett i USA, Sverige og Norge, og innlederne vil presentere retoriske analyser av seks ulike taler. Mer generelle problemstillinger knyttet til det å studere politisk retorikk i et kjønnsperspektiv vil også bli diskutert.

Tanken bak arrangementet er dels at ”kjønn og retorikk” ennå langt på vei er upløyd mark som forskningstema, dels at slike studier kan gi allmenn innsikt i prosesser hvor marginaliserte grupper griper ordet. Hvilke retoriske strategier tar de i bruk idet de bryter taushetens retorikk og går i rette med autoritative diskurser?

Etter en åpen seminardel fra kl 09.00-11.30, vil det fra 12.15-15.00 arrangeres en workshop for innlederne og interesserte masterstudenter. – Her er det fremdeles ledige plasser, så det er bare å melde seg på ved å sende epost til Johan Tønnesson! Påmeldingsfristen er 3. oktober.

Hele programmet finnes her (pdf).

Og talene som skal analyseres kan lastes ned her (pdf).

Diskutér på facebook