Retorikkseminar: Diskursanalyse i praksis – analysere hva, hvordan og hvorfor?

Boken Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse har nylig kommet ut på Høyskoleforlaget. Den er en samling analyseeksempler og metoder, til bruk for nye og erfarne studenter som ønsker å sette seg bedre inn i den tverrfaglige og mye omtalte analysestrategien.

På mandagens retorikkseminar vil boka bli kort presentert av redaktørene, før den blir kommentert av Jan Svennevig, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og erfaren samtaleanalytiker, og Julie Sjøwall Oftedal, journalist og retoriker.

Vel møtt!

Tid: mandag 19. september kl. 1215-1330

NB! Uvanlig sted: Møterommet HF12 (den gamle personalkantina, innerst i gangen i 12. etg. Niels Treschows hus).

Diskutér på facebook