«Rhetorica femina?» – Seminar og workshop

Mandag 10. oktober inviterer forskningsmiljøet Norsk sakprosa til seminar og workshop med tittelen Rhetorica femina?. Temaet for seminaret er punktstudier av kvinners og menns retoriske praksiser i debattene som gikk forut for innføringen av kvinnelig stemmerett i USA, Sverige og Norge.

Arrangementet er delt i to, med en åpen seminardel fra kl 0900-1130, og en lukket workshop for innlederne og en gruppe masterstudenter fra 1215-1500. I den åpne seminardelen vil norske og utenlandske forskere fra ulike fagfelter presentere sine studier av politisk retorisk praksis. Cheryl Glenn, professor i Engelsk og Women’s Studies ved Penn State’s University, og Brigitte Mral, professor i retorikk ved Örebro universitet er blant innlederne.

Hele programmet finner du her (pdf).

Tid:

Mandag 10. oktober

09.00-11.30 (åpent seminar)

12.15-15.00 (workshop)

Sted:

Georg Sverdrups hus, grupperom 5 (åpent seminar)

Helga Engs hus, grupperom 029 (workshop)

Diskutér på facebook