Sakprosakurs for lærere

Landslaget for norskundervisning (LNU) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO inviterer til kurs om sakprosaundervisning i skolen, med utgangspunkt i boka Ingen naken dame på forsiden. Boka ble våren 2011 gitt i gave til alle videregående skoler i Norge, og inneholder en rekke sakprosatekster, faglige kommentartekster og oppgaver.

Målgruppa for kurset er lærere i ungdomsskole og videregående skole som ønsker gode råd om hvordan boken kan brukes i norskundervisningen. Blant foredragsholderne er Kjell Lars Berge, Trygve Riis-Gundersen og Nazneen Khan-Østrem.

Kurset går over en hel dag, og finner sted 13. oktober i Eilert Sundts hus, auditorium 3, Universitetet i Oslo (Blindern).

Påmeldingsfristen er 20. september.

Hele programmet og mer informasjon om påmelding finner du her (pdf).

Diskutér på facebook