Sakprosaseminar og konferanse i Bergen!

For å markere Anders Johansens relativt nyetablerte professorat i sakprosa, vil sakprosamiljøet i Bergen høsten 2011 arrangere en seminarrekke og en to dagers konferanse med temaet «Kunnskapens språk». Målet er å skape et tverrfaglig møtested for samtaler om forskningsarbeid og språkbehandling.

Seminarrekken starter allerede neste uke, og seminarene vil finne sted tirsdager kl 14.15-16.00, på Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, i SV-bygget, 5. etasje.

Seminarprogammet er som følger:

6. september – Anders Johansen: Skrivemåte og metode

20. september –  Eirik Vassenden: Kunsterfaring og fagspråk. Om forskningsobjekt og skrivemåte i estetiske fag

27. september – Frode Storaas: Antropologien mellom ord og bilde. Hvordan ta vare på felterfaringen?

18.oktober – Nina Goga: Montasje som ordnende prinsipp for forsknings- og skrivearbeidet.

Seminaret er åpent for alle interesserte!

Konferansen finner sted 27. og 28 oktober i Jussbygget på Dragefjellet skole.  Mer informasjon både om seminarrekken, konferanseprogrammet og påmelding, finnes her (pdf).

Diskutér på facebook