Om sakprosa på film

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) – eit fylkeskommunalt prosjekt som skal tilby kvalitetssikra, fritt tilgjengelige, digitale læremiddel i alle fag i den vidaregående skolen – har intervjua professor Johan L. Tønnesson og laga film om kva sakprosa er, og kva ein sakprosaprofessor gjer. Også i 2008 vart det laga sakprosafilm, og filmane kan du sjå her (2011) og her (2008).

Diskutér på facebook