Retorikkseminar om filosofenes tekster – og pragmatistenes

Mandag  29. august er det klart for semesterets første retorikkseminar, med Arild Pedersen, professor i filosofi ved UiO, som innleder. Seminaret har tittelen «Filosofenes tekster. Og pragmatistenes«, og Pedersen vil her snakke om hvilke tekstsjangre filosofer har brukt opp gjennom historien – sett i lys av deres forsøk på  å skrive metafysikk. I tillegg vil han ta for seg de sjangrene (neo-)pragmatistene har til rådighet, så lenge de benekter at det går an å skrive metafysikk, og han vil videreføre Rorty’s forsvar for bruk av litterære tekster i filosofi.

Seminaret er åpent for alle – vel møtt!

Tid: mandag 29. august kl 1215-1330

Sted : Seminarrom 454, P.A. Munchs hus

Diskutér på facebook