Ny bok: «Diskursanalyse i praksis»

I juni i år kom Høyskoleforlaget ut med boka Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse, redigert av Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum. Boka går dypere enn mer generelle innføringsbøker i tekst- og diskursanalyse, og bokas målgruppe er derfor studenter og forskere med noe kjennskap til diskursanalyse fra før.

I boka presenterer åtte forskere fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Vestfold resultater fra sine arbeider, med fokus på diskursanalytisk fremgangsmåte og metode. Gjennom konkrete eksempler og ulike tilnærminger, som kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk, retorikk og etnografi, viser de hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn.

I september planlegger forskergruppa for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo et eget retorikkseminar om boka – mer informasjon om dette kommer senere.

Diskutér på facebook