Forskningsseminar i Kristiansand: «Litteraturkritikk som institusjon»

15.-17. september inviterer forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 til et todagers nordisk forskningsseminar om litteraturkritikkens institusjonsforhold. Seminaret finner sted ved Universitetet i Agder, og mer informasjon finnes på prosjektets nettsider.

Fristen for å sende inn abstract gikk dessverre ut i juni, men seminaret vil være åpent også for interesserte uten innlegg.

Diskutér på facebook