Om den politiske venstresidens velferdsretorikk

Eirik Vatnøy, utdannet retoriker ved Universitetet i Oslo, har gjennom den liberale tankesmien Civita publisert et essay om venstresidens språkbruk knyttet til velferdspolitikken i Norge. Med retorikkfaglige perspektiver og begreper, undersøker Vatnøy her hva som kjennetegner regjeringspartienes retorikk i velferdsdebatten. Han hevder blant annet at denne retorikken fremhever venstresidens politikk som «mer moralsk «riktig», som «bedre» enn alternativet og som «den norske måten» å gjøre det på«, og at de rødgrønne partienes velferdsretorikk «kjennetegnes av motsetninger og todelinger: «Velferd eller skattelette», «Fellesskap eller privatisering», «Bygge landet, ikke selge landet», «Samarbeid, ikke konkurranse»«.

Vatnøy har publisert en kronikk i Aftenposten om samme tema, og essayet kan lastes ned og leses på Civitas nettsider.

Diskutér på facebook