Ny og interessant avhandling om «biologiämnets texter»

Pia Nygård-Larsson har nettopp levert en svært interessant avhandling med tittelen «Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språklig heterogen gymnasieklass» ved Malmö Högskola. Nygård-Larssons utgangspunkt er at språk og læring er nært knyttet sammen, og ved hjelp av etnografisk metode har hun altså studert undervisningen i en språklig heterogen biologiklasse på en videregående skole Sverige.

I innledningen skriver hun følgende om avhandlingen:

Undersökningen utgår från ett kontextuellt och multimodalt textperspektiv liksom ett sociokulturellt andraspråksperspektiv. I avhandlingen behandlas och relateras i första hand lärobok, lärarens undervisning samt elevers olika uppgiftslösningar. Syftet är att med utgångspunkt i ett biologiklassrum analysera, beskriva samt diskutera texter och språkbruk i skolan, med särskilt fokus på flerspråkiga elevers förutsättningar.

For den som vil lese mer, finnes avhandlingen elektronisk her.

Diskutér på facebook