«Anbefalt» – Sakprosamiljøet i Prosa.

Etter at Per Olav Solberg tok over som ny Prosa-redaktør ved nyttår, har tidsskriftet både fått ny form og flere nye, interessante spalter. En av disse er spalten «Anbefalt», hvor de to sakprosamiljøene ved universitetene i Oslo og Bergen «deler sine beste bokstunder med Prosas lesere«.  Planen er at de to forskningsmiljøene etter hvert skal bidra annen hver gang, men i de to første numrene i år er det Kjell Lars Berge, Johan Tønnesson, Gudrun Kløve Juuhl og Jan Grue, alle knyttet til sakprosamiljøet i Oslo, som har delt gode bokstunder.

Foreløpig er det bare anbefalingene fra Prosa 1/2011 som ligger på nett, og disse kan du lese her.

Diskutér på facebook