Nytt Prosa og intervju med Anders Johansen

Forskningsmiljøet norsk sakprosa gratulerer redaktør Per Olav Solberg med sitt første, og veldig flotte, nummer av Prosa, som er å finne i sin helhet på tidsskriftets nye nettsider. Selvfølgelig inneholder årets første Prosa mye spennende om sakprosa av ulikt slag, men her vil vi spesielt trekke fram Silje Stavrum Noreviks «Skrivingen er som et høreapparat for den som virkelig lytter» – et fint intervju med sakprosaprofessor Anders Johansen.

En personlig favoritt for en forskningsinteressert er dessuten den nye spalten «Akademisk kvarter», hvor «Prosa-redaksjonen banker på ulike instituttdører ved norske høyskoler og universiteter for å finne ut hva som rører seg i fagfeltet akkurat nå, og hvordan faget har utviklet seg over tid.»

Mye interessant lesning med andre ord, og vi gleder oss til følgende utgaver.

Diskutér på facebook