Kunnskap i skolen: Seminar om muntlige framføringer

Kunnskap i skolen (KiS) inviterer mandag 28. februar til åpent seminar med tittelen «Engasjement og publikumskontakt ved muntlig framføringer: Analyse av 15-åringers bruk av retoriske ressurser«.

Bidragsyterne er professor Jan Svennevig (ILN), professor Johan Tønnesson (ILN), Professor Kirsti Klette (ILS), og stipendiat Sigrun Svenkerud (Høgskolen i Buskerud/ILS), som selv presenterer seminaret slik:

Vi vil presentere en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Vårt fokus er på hvordan elevenen viser personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de skaper kontakt med tilhørerne. Materialet er videoopptak av både framførere og publikum, og analysen er multimodal. Vi ser dermed på kombinasjonen av verbalspråklige ressurser, kroppslige ressurser (blikk, gester og positur) og materielle ressurser (særlig presentasjonsteknologi). Vi har hatt som mål å identifisere de retorisk vellykkede strategiene i elevenes presentasjoner, og løfte frem noen gode eksempler fra norske klasserom.

Vel møtt!

Tid: mandag 28. februar kl 16.15-18.00

Sted: Grupperom 1, 3. etg. i Georg Sverdrups hus på Blindern

Diskutér på facebook